LÜTFEN DİKKATLİCE OKUYUN. Bu programa kaydolarak, Mudrex Yönlendirme Programını yöneten aşağıdaki hüküm ve koşulları kabul etmiş olursunuz.

 

 1. A. Programa Katılım, Genel 
 1. Referans olanlar, Mudrex uygulamasını indirmeli ve çeşitli platformlarda paylaşarak arkadaşlarını veya iş arkadaşlarını programa yönlendirmek için ekrandaki talimatları izlemelidir.
 2. Bir yönlendirenden referans alan kişilere "Arkadaşlar" (veya bireysel olarak "Arkadaş") denir. Her "Nitelikli referans olma" için, bu Hüküm ve Koşullara tamamen uyan "Uygun" bir yönlendirici "Ödül(ler)" alabilir (tüm terimler tırnak içinde aşağıda tanımlandığı şekilde anlaşılacaktır).

 

 1. B. "Uygun" olmak için Uygun Referans olanlar:
 1. Mudrex'in mevcut bir kullanıcısı olun
 1. C. Referans Olma
 1. Referans olan kişi, referans olabilmek için Mudrex'e kaydolmalıdır.
 2. Referans olanlar, yalnızca bu hüküm ve koşulların gereksinimlerini karşılayan gerçek kişileri yönlendirerek programın ruhuna saygı göstermelidir. Referans olanlar kendilerine referans olamazlar. Örneğin, referans olan bir kişi Mudrex ile birden fazla veya sahte hesap oluşturamaz veya birden fazla veya sahte e-posta adresi veya kimlik kullanarak programa katılamaz.
 1. D. Nitelikli Referanslar
 1.  "Nitelikli Referans", aşağıdaki tüm koşulların karşılandığı anlamına gelir:
 2.  Arkadaş, Mudrex ürünlerine en az 20$'lık yatırımı tamamlamıştır. Bir arkadaş, Mudrex'ten başka bir yöntemle yatırım yaparsa veya Mudrex'e kaydolursa, kayıt nitelikli referans olarak sayılmayacaktır ve referans olan kişi kredi kazanmayacaktır;
 3.  Arkadaş, daha önce Mudrex ile herhangi bir e-posta adresi veya takma ad altında yatırım yapmamıştır;
 4. Mudrex tarafından aksi izin verilmedikçe, her bir arkadaş için bir takvim yılında en fazla on (10) arkadaş olmak üzere yalnızca bir nitelikli referans kazanılabilir. Bir arkadaş tarafından yapılan ek veya sonraki yatırımlar, nitelikli referanslar olarak kabul edilmeyecek ve dolayısıyla nitelikli referanslardan yararlanma hakkına sahip olmayacaktır.

 

 1. E. Ödül Kazanma
 1.  Referans olan kişi bir (1) ödül alacaktır (her biri, Koin Sepetleri yatırımları dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere Mudrex'in takdirine bağlıdır).
 1.  F. Doğrulanmış Nitelikli Referanslar
 1.  Ödüller doğrulamaya tabidir. Mudrex, soruşturma amacıyla bir ödülü erteleyebilir. Mudrex ayrıca, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, hileli, şüpheli, bu hüküm ve koşulları ihlal eden veya Mudrex, yan kuruluşları, iştirakleri, memurlar, müdürler, çalışanlar, temsilciler ve acenteler veya ilgili herhangi biri üzerinde potansiyel sorumluluk yükleyeceğine inandığı herhangi bir işlemi doğrulamayı ve işlemeyi reddedebilir. Nitelikli Referans veya ödülün doğrulanıp doğrulanmadığına ilişkin kararlar da dahil olmak üzere Mudrex'in tüm kararları nihai ve bağlayıcıdır.
 1. G. Kredi ve Ödüllerin Transferi ve Değeri
 1.  Ödüllerin parasal değeri yoktur ve paraya çevrilemez. Ödüller devredilemez ve açık artırmayla satılamaz, takas edilemez, trade edilemez veya satılamaz. Referans programının veya herhangi bir bölümünün herhangi bir nedenle sona ermesi üzerine, henüz referans olan kişiye teslim edilmemiş olan kullanılmamış ödüller kaybedilecektir.

 Diğer sorularınız için lüften bir ticket oluşturun!

 

 

 

 

 

 Bu makale yardımcı oldu mu?
66 kişi içerisinden 42 kişi bunun yardımcı olduğunu düşündü